Despre Noi
COLEGIUL FARMACISTILOR IASI

     Bine ati venit pe site-ul Colegiului Farmacistilor din România, filiala Iasi


 Asociatia profesionala a farmacistilor din judetul Iasi s-a infiintat la inceputului anului 1990, cu personalitate juridica, inainte de infiintarea organizatiei la nivel national. Dupa infiintarea acesteia Colegiul Farmacistilor din Iasi a devenit filiala a Colegiului Farmacistilor din Romania .

In anul 1997, legislativul a recunoscut prin lege organizatia profesionala a farmacistilor din Romania.
Legea a fost succesiv modificata, imbunatatita, si schimbata.
In prezent, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania este reglementata prin legea nr.95 din 2006.

Colegiul Farmacistilor din Romania – C.F.R. , a fost infiintat prin Legea nr.81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania. O data cu aceasta lege a intrat in vigoare si Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania, precum si Codul de etica si deontologie profesionala a farmacistului. In acest fel, profesia de farmacist a devenit o profesie reglementata, iar Colegiul Farmacistilor s-a infiintat ca ” organizatie profesionala, neguvernamentala, cu personalitate juridica, apolitica si fara scop patrimonial, care reprezinta interesele profesiunii de farmacist, asigura propasirea si pastrarea prestigiului acestei profesiuni in cadrul vietii sociale” ( art. 11 alin.1). Pentru a-si putea exercita profesia de farmacist, fiecare membru al organizatiei era obligat sa detina Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii.

In anul 2004, Legea nr. 81/1997, a fost modificata in sensul cresterii rolului organizatiei si a reglementarii alegerii conducerii acesteia. Astfel, Legea nr. 81/1997 a devenit Legea nr. 305/2004, conform careia organele de conducere se aleg o data la 4 ani, iar Autorizatia de Libera Practica pe baza careia se putea exercita profesia de farmacist devine Certificat de Membru al C.F.R. si este eliberat de Colegiul Farmacistilor.

Dupa  doar  2 ani,  legislativul a decis, din nou, modificarea Legii nr. 305/2004. Astfel, legea modificata a fost introdusa  in Legea nr. 95/2006 – Legea reformei in domeniul sanatatii.

In prezent, organizarea si functionarea C.F.R. este reglementata prin Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare. Conform Titlului XIV, Capitolul 3 din Legea nr. 95 din 21 aprilie 2006, Colegiul Farmacistilor din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberala, de practica publica autorizata; are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional.

Colegiul Farmacistilor din Romania reprezinta, in momentul de fata, peste 14.500 de membrii, farmacisti care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei.
Dintre atributiile stabilite prin lege, amintim:
 • colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii Publice prin asigurarea controlului aplicarii regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de farmacist, indiferent de forma de exercitare si de unitatea farmaceutica in care se desfasoara;
 • apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a farmacistului, precum si dreptul acestuia de decizie in exercitarea actului profesional; asigura respectarea de catre farmacisti a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica;
 • colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice in vederea stabilirii si cresterii standardelor de practica profesionala, a asigurarii calitatii actului farmaceutic in unitatile farmaceutice;
 • colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii Publice la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a farmacistilor;
 • colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional si a tematicii de concurs;
 • initiaza, promoveaza, organizeaza si acrediteaza in domeniul sau de competenta forme de educatie farmaceutica continua si de ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai.
Organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, sunt: Adunarea Generala Nationala, Consiliul National, Biroul Executiv si presedintele.
Biroul Executiv si Presedintele asigura reprezentarea Colegiului in relatiile cu tertii si are un rol important in organizarea promovarii solidaritatii, colaborarii si comunicarii permanente intre membrii acesteia.
Conform legii, Colegiul Farmacistilor din Romania se organizeaza si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti. Astfel, C.F.R. este reprezentat in teritoriu prin 42 de filiale; intre Colegiul Farmacistilor din România si colegiile teritoriale exist? raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara, in conditiile legii.
Sediul Colegiului Farmacistilor din Romania este in municipiul Bucuresti, str. Viitorului nr. 4, sector 2.
 
Colegiul Farmacistilor din Romania este membru al unor prestigioase organizatii nationale si internationale, dintre care amintim:
Pe plan national:
 • membru fondator al Uniunii Profesiilor Liberale din Romania (www.uplr.ro) – organizatie neguvernamentala, apolitica, înfiintata la data de 11 iunie 2001, formata din 17 asociatii de profesii liberale si avand in prezent aproximativ 300.000 de membri ai organizatiilor profesionale.

Membrii U.P.L.R., in afara de Colegiul Farmacistilor din Romania sunt: Ordinul Arhitectilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, Camera Auditorilor Financiari din România, Uniunea Nationala a Barourilor din România, Asociatia Nationala a Evaluatorilor din România – ANEVAR, Corpul Expertilor Tehnici din România – CETR, Ordinul Geodezilor din România, Uniunea Nationala a Practicienilor în Insolventa din România, Colegiul Medicilor din România, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România, Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, Camera Consultantilor Fiscali, Asociatia Consultantilor în Management din România, Asociatia Româna a  Agentiilor Imobiliare – ARAI, Colegiul Medicilor Veterinari din România, Consiliul de Mediere;
 
Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline  al
* Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS;
* Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL.
 
Pe plan international :
- Grupul Farmaceutic al Uniunii Europene (P.G.E.U), cu sediul la Bruxelles, in Belgia; membrii P.G.E.U. sunt asociatii nationale si corpuri profesionale ale farmacistilor din 31 de tari europene – incluzand state membre U.E., tari candidate la U.E si membrii EFTA -  www.pgeu.org ;
EuroPharm Forum – organizatie care are sediul in Danemarca, din care fac parte in prezent asociatii profesionale ale farmacistilor din 22 de tari europene – www.europharmforum.org .

Atributii
     Colegiul Farmacistilor din Romania are roluri multiple. Pe de o parte el are atributii de serviciu public, date de lege, in folosul pacientilor, in general. Pe de alta parte, el desfasoara, din proprie initiativa, activitati voluntare in serviciul profesiei de farmacist si al populatiei.
   Atributii de utilitate publica:
     Aceste atributii sunt definite de legea nr.95/2005 si sunt de trei tipuri: supravegherea profesiei de farmacist, contributia la promovarea sanatatii publice si reprezentarea farmacistilor.

Supravegherea profesiei :
Se realizeaza prin urmatoarele activitati:
 1. Controlul accesului in profesie al farmacistilor, prin verificarea conditiilor legate de diploma, moralitate si cetatenie cerute de legea nr.95 din 2006.in urma verificarii si a indeplinirii de catre farmacisti a acestor conditii, acestia sunt inscrisi in Colegiul Farmacistilor din Romania, dobandind astfel dreptul de libera practica a exercitarii profesiei pe teritoriul Romaniei. Fiecare farmacist cu drept de libera practica isi exercita profesia in judetul arondat filialei Colegiului Farmacistilor din Romania din care face parte. Toti farmacistii cu drept de libera practica sunt inscrisi in Anuarul Farmacistilor, care este publicat anual de catre Colegiul Farmacistilor din Romania.
 2. Supravegherea respectarii de catre farmacisti a indatoririlor profesionale si etice, care sunt definite de codul de deontologie al farmacistilor. Daca un farmacist comite o fapta care incalca prevederile codului, Colegiul Farmacistilor din Romania, prin instantele sale , organizate conform legii, poate proceda la aplicarea unei sanctiuni disciplinare conform legii nr.95 din 2006, titlul XIV,capitolul III, sectiunea a IIa, art 579. Colegiul Farmacistilor din Romania prin forurile sale, emite, la cerere, certificate de moralitate pentru farmacisti.
 
Promovarea Sanatatii:
 1. contributia la formarea profesionala continua a farmacistilor si controlul permanent al acesteia, pentru ca farmacistii sa-si exercite profesia la cele mai inalte standarde posibile in Romania;
 2. promovarea unei asistente farmaceutice de calitate, prin asigurarea exercitarii profesiei de farmacist in conditii legale si a independentei profesionale depline;
 3. actiuni de educatie sanitara si de promovare a sanatatii in domeniul de competenta a farmacistilor;
 
Reprezentarea profesiei :
 1. Forurile alese ale Colegiului Farmacistilor din Romania reprezinta, in cadrul domeniului sau de activitate profesia de farmacist in fata autoritatilor publice si a sistemului de asigurari de sanatate , conform legii;
 2. Colegiul Farmacistilor din Romania se poate constitui parte civila in toate situatiile care aduc vreun prejudiciu, direct sau indirect profesiei de farmacist;
 3. Forurile alese, la nivel national si la nivel teritorial, dau avize oficiale in chestiuni care privesc farmacia (proiecte acte normative, infiintarea si transferul de unitati farmaceutice);
 4. Colegiul Farmacistilor din Romania, este reprezentat in diferite comisii si organisme nationale specializate in domeniul activitatii sanitare;
 
Actiuni voluntare

Colegiul Farmacistilor din Romania:
 1. poate desfasura activitati sociale in folosul farmacistilor sau al publicului;
 2. poate infiinta si sustine , profesional si financiar alte organizatii care au ca scop promovarea profesiei de farmacist;
 3. pentru informarea farmacistilor si a publicului, poate edita publicatii periodice si crea servicii de informare electronica (site)
 4. intretine o colaborare activa cu alte organizatii si organisme profesionale din domeniul sanitar si nu numai, atat la nivel national cat si international;
NOUTATI