Noutati
Curs de pregătire postuniversitară pentru vaccinarea impotriva gripei sezoniere
Data: 04/09/2023

Dragi colegi farmaciști,

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași organizează în perioada 18-27 septembrie 2023, cursul de pregătire postuniversitară pentru vaccinarea impotriva gripei sezoniere (pregătire teoretică și practică) în care lectori vor fi cadre didactice ale Universității, cu specialitățile prevăzute în ordinul MS nr. 3262/19.10.2022.
 
Titlu curs postuniversitar:


Pregătirea farmaciștilor pentru serviciul farmaceutic de vaccinare a populației împotriva gripei sezoniere


Coordonator curs: Prof.dr. Doina Azoicăi
 
Perioada de înscriere: 4-13 septembrie 2023
Perioada de desfășurare a cursului: 18-27 septembrie 2023
Documente necesare pentru inscriere:

 • fisa de inscriere tipizata completată
 • copie diploma de licență;
 • copie după actul de identitate;
 • chitanta sau copie a ordinului de plata de 250 RON cu care s-a achitat cursul
 • toate documentele sunt incluse intr-o folie transparentă
Plata cursurilor se poate face:
 • ​pe persoana fizica atat cu numerar (la casieria UMF) pe baza de dispozitie de incasare de la contabilitate, cat si prin virament bancar in contul de venituri proprii al universitatii ( RO44TREZ40620F330500XXXX ) cod fiscal: 4701100, deschis la Trezoreria Iasi, cu specificarea pe ordinul de plata a numelui cursantului si titlului cursului;
 • pe persoana juridica cu numerar (la casieria UMF) pe baza de dispozitie de incasare de la contabilitate sau prin virament bancar, daca firma se angajeaza sa deconteze suma reprezentand cursul/cursurile pe care un angajat sau mai multi doresc sa le faca la UMF.
Pentru aceasta trebuie sa se intocmeasca un Contract​de studii postuniversitare in 2 exemplare (contractul trebuie completat in format electronic – nu se accepta completat de mână) in care sunt specificate urmatoarele:
 • ​denumirea corectă a societății/institutiei/CMI,
 • adresa completa (strada, nr., localitate, judet), codul fiscal,
 • reprezentantul legal al societatii/institutiei/CMI (persoana/le care semneaza contractul (director, manager etc, oficiul juridic, control financiar preventiv, serviciul financiar contabilitate, dupa caz),
 • persoana/le care participa la curs, CNP, taxa curs, denumirea corecta si completa a cursului, perioada cursului, coordonatorul principal al cursului.
Acest contract trebuie semnat atat de beneficiar cat si de UMF (un examplar ramane la beneficiar si unul in contabilitatea UMF), dupa care se intocmeste factura pentru a se putea face plata propriu-zisa.
Atentie! Plata cursurilor de catre firme se face doar dupa ce este semnat acest contract de ambele parti si dupa ce se emite factura.
Pentru detalii puteti consulta pagina Universității de Medicină și Farmacie Grigore T.Popa Iași (https://www.umfiasi.ro) la secțiunea Academic, Programe de studii, Educație Medicală Continuă, Cursuri Postuniversitare, Inscriere).
Documentele necesare pentru înscriere se depun la Colegiul Farmaciștilor Iași, str. Rece nr.1 in perioada 4-13 septembrie 2023, în acord cu programul de lucru al instituției.
 
Cu aleasă colegialitate,
 
Gabriela Tătărîngă
Presedinte al Colegiului Farmacistilor Iasi
 
 

NOUTATI!